Предаване на болнични листове на СТМ, 2020г.

Предаване на болнични листове на СТМ, 2020г.

Основните дейности на Службите по трудова медицина са регламентирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Съгласно Наредбата част от тези дейности е наблюдението на здравното състояние на работещите и в тази връзка работодателят е задължен да осигури условия за осъществяването на тази дейност и да предостави “техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина” (чл. 3, ал. 1, т.4 от Наредбата).

Напомняме на нашите клиенти, че до края на м. юни 2020г. следва да ни предоставят, копия на ползваните болнични листове от служителите през предходната година, за да може да включим информацията от тях при изготвянето на Анализа на здравното състояние на работниците и служителите.

Алтернативен вариант е предаване на водения от вас регистър на болничните в случай, че от него може да се вземе цялата информация за болничния лист, включително диагноза по МКБ.

Работна бланка на регистър на болничните листа, можете да изтеглите от тук: Регистър (.doc)

Вижте повече:

Анализ на здравното състояние на работещите

 

Сподели

Подобни статии