Препоръки при риск от ухапвания от насекоми

Препоръки при риск от ухапвания от насекоми

За мнозина ухап­вания от насекоми като пчели или оси са напълно безопасни. Като изклю­чим болката, ограниче­ното зачервяване, ото­ка и не на последно мя­сто уплахата от ужилването, не произтича нищо тревожно. За някои обаче ужилването може да бъде съпроводено с доста усложнения, а за други дори да доведе до фатален край. Алергичните реакции към жилещи насекоми все повече се увелича­ват, което е свързано с глобалното зачестява­не на алергичните забо­лявания. Онези, които не са имали контакт с пче­ли и оси, няма как да зна­ят дали са алергични, или не. Още повече че при първия контакт между организма на алергичния човек и от­ровата се извършва т. нар. сенсибилизация – образуване на антитела без особени клинични из­яви. Антителата се за­пазват дълго време в кръвта и едва при след­ващ контакт реакцията е значително по-бурна и бърза. Ето защо през летните месеци, риска от ухапвания от насекоми не е за пренебрегване, когато в предприятието има длъжности, чиито задължения се извъшват на открито.

Прeпоръки за организация на работната дейност при риск от ухапвания от насекоми, можете да изтеглите от тук: Препоръки

Сподели

Подобни статии