Трудова медицина

Служба по трудова медицина, Трудова медицина София, СТС ИнженерингСлужба по трудова медицина (СТМ) – звено с предимно превантивни функции, чиито основни дейности са дефинирани в чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), както следва:

1. Оказване на помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа;

2. Оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите;

3. Предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск;

4. Наблюдение на здравното състояние на работещите;

5. Обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.


Вижте ТУК нашия видео материал със забавно и лесно представяне на въпроса: Какво е служба по трудова медицина?


Съгласно чл.25(1) и (2) от ЗЗБУТ работодателите са задължени да осигурят обслужване на работещите, независимо от техния брой, от Служба по трудова медицина (СТМ). СТМ консултира и подпомага работодателите,комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:

1. Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
2. Укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
3. Приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото психическо и физическо здраве.

„СТС Инженеринг“ ООД е регистрирана Служба по трудова медицина с Удостоверение № 009-1 от 20.03.2008г. на Министерството на здравеопазването. За качеството на обслужване на нашите клиенти и улесняване достъпа им до целия спектър на предлаганите услуги се грижат експерти и специалисти с дългогодишен опит по трудова медицина, безопасност при работа, трудово право.

Ако желаете да сключите договор за обслужване с нас, можете да ни се обадите на телефон: 02 955 61 99 или да ни изпратите съобщение през контактната форма на сайта: Контакти

При запитване за оферта, моля изпратете детайли като: сфера на дейност на фирмата, брой служители, клонове/офиси. Можете да изпратите и всяка друга информация, която считате за полезна и ще улесни подготвянето на оферта за вас.


Вижте още:


Договор със Служба по трудова медицинаДоговор със Служба по трудова медицина


Профилактични медицински прегледи


Трудоустрояване


Трудови злополуки


Първа долекарска помощ


Консултации с лекар по трудова медицинаКонсултации с лекар по трудова медицина