УП 2 и УП 3 ще се подават по електронен път в НОИ от работодателя

УП 2 и УП 3 ще се подават по електронен път в НОИ от работодателя

Някои от плановете на сегашното ръководство на НОИ, което кандидатства за нов четиригодишен мандат са:

1.От следващата година образците УП 2 и УП 3, които работниците и служителите получават при прекратяване на трудовото правоотношение да се изпращат в НОИ по електронен път от работодателя. Това е заложено в плановете на сегашното ръководство на НОИ, което кандидатства за нов четиригодишен мандат.

2. По електронен път, освен УП 2 и 3, да се подават и документите за отпускане на обезщетение за безработица. Цели се да отпадне нуждата лицата да посещават и НОИ, след като са посетили бюрото по труда, за да се регистрират.

3. Националният осигурителен институт да разпраща подсещащи писма до бъдещите пенсионери, че им предстои да си подадат документите, и съвети как да го направят. НОИ ще разпраща писма до лицата 1 г. преди да навършат възрастта за пенсия. В тях ще има указания какви документи да приготвят и откъде да ги набавят, обясни Петков. За да влезе в сила тази практика, ще е нужна промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

4. Бъдещите пенсионери да не събират документи, с които да доказват стажа си, а да подават само заявление за пенсиониране. НОИ ще вади служебно всички нужни документи и удостоверения от осигурителния архив. Тази промяна ще влезе в сила от началото на 2019 г. Тогава отпада изискването за посочване на трите най-добре платени години преди 1997 г. за изчисляване на пенсията. Очакванията са да се съкрати времето за отпускане на пенсията. От сегашните 4 месеца от датата на подаване на заявлението на 45 дни.

В рамките на сегашния мандат на Бисер Петков като управител на НОИ са въведени 32 електронни услуги, сред които и изчисляване на прогнозен размер на пенсията. Тази услуга ще стане достъпна и за изчисляване на ранните пенсии на полицаи и военни, тази есен, обеща Петков. Той обяви, че НОИ няма да се конкурира с универсалните пенсионни фондове по отношение на вноската за втора пенсия. „Става дума за различни институции с различни цели, но да, хората имат право на избор и политиката на НОИ ще бъде политика на информираност, за да може тези хора да направят информиран избор“, допълни Петков.

Сподели

Подобни статии

Коментирай