Подаване на уведомление за извънреден труд

Подаване на уведомление за извънреден труд

Съгласно  чл. 149, ал. 2 КТ  срокът, до който работодателите  трябва да отчитат положения извънреден труд през календарната година, е до 31 януари на следващата календарна година. Отчитането се осъществява чрез подаване на уведомление за извънреден труд до ИТ.

Подаването на уведомление за извънреден труд може да се извърши, както на място в Инспекция по труда, така и онлайн чрез електронния портал на Инспекция по труда.

Достъп до електронния портал: https://public.gli.government.bg/git_public

За услугите в секция „Електронни услуги“, от където можете да подадете уведомление за извънреден труд, е необходимо да си направите потребителска регистрация в съответната регионална дирекция.

Заявление за регистрация може да изтеглите от секцията „Формуляри“ в сайта на Инспекция по труда (в края на страницата). Ако притежавате електронен подпис имате възможност да подпишете заявлението с него и да го изпратите по електронна поща на адреса на Дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на регистрация на фирмата.

Примерен образец на уведомление за извънреден труд можете да изтеглите тук:

Уведомление (.pdf)

Уведомление (.doc)

Сподели

Подобни статии