Трудови злополуки от падане на заледени повърхности

Трудови злополуки от падане на заледени повърхности

Уврежданията поради падане на заледени повърхности са често срещани при хората, които работят на открито през зимата или участват в зимни дейности на открито.

Вижте също:

 Хипотермия

Кои са най-честите увреждания при падане на заледени повърхности:

Сътресение на главния мозък. Получава се оби­кновено при удряне на гла­вата в земната повърхност. Признаци са: повдигане, повръщане, световъртеж, силна блед­ност. Понякога човек мо­же да загуби съзнание за известно време. На пострадалия му е ну­жен покой. Сложете го да легне. Спазмолитици не се дават, тъй като те понижават кръвното налягане и могат да влошат състоянието. Върху главата може да се постави лед или студен компрес и веднага трябва да се повика лекар, дори потърпевшият да твърди, че се чувства до­бре.

Изкълчване. Най-често се засяга раменната става (при опита падащият да се подпре с ръка на земята). Съпровожда се от остра болка, заради която ръка­та не може да се движи. Но човек може да мърда пръ­стите й. Помогнете на пострада­лия да седне. Направете му фиксираща превръзка, за да не си движи ръката. Тя трябва да придържа към гърдите ръката, сгъната в лакътя под прав ъгъл. За целта можете да използва­те например шал. В ника­къв случай не се опитвайте да намествате ставата – по­някога изкълчването е съ­четано със счупване. Бър­зо се отправете към трав­матолога.

Удряне, натъртване. От­токът ще се намали, ако по­страдалото място се охла­ди. Подходящи са грейка, бутилка или полиетиленов плик, напълнени със студе­на вода или парченца лед от хладилника.

Разтягане на ставни връзки. Обикновено е в крака – в коляното или гле­зена. Макар и да е болезне­но, все пак човек може да движи крайника си, да мър­да пръстите му. Върху травмираното мя­сто се поставя лед и ставата се фиксира с еластичен бинт или с шал. След това непременно отидете при травматолог – възможно е разтягането да е съчетано със счупване на кост. Рент­генът ще покаже за какво става въпрос.

Счупване на кост (фрак­тура). Най-често се засягат крайниците. Болката е като при изкълчване, но нерядко е нали­це кръвонасядане (възможно е и кръ­вотечение от ра­на), оттокът бързо нараства. Отличи­телен белег: по­страдалият не може да мърда пръстите на повре­дения крайник. Не бива да се стъпва на счупения крак, желателно е той да не се сгъва в коля­ното. Поставя се шина (в краен случай – някаква дъс­ка) върху дре­хата, от външната страна на крака.

Съвети за безопасно придвижване на леда:

  • Не дръжте ръцете си в джобовете.
  • Вървете, като движи­те равномерно ръце напред и назад край тялото – това помага да се пази рав­новесие.
  • Не изпъвайте докрай краката си, а ходете с леко сгънати колене. Правете малки крачки.
  • Подхлъзнете ли се, стегнете се и напрегнете мускули. Светкавично притиснете ръце към гър­дите, а краката сгънете в коленете. Най-малка травма получава този, който успее да падне на ед­на страна.

Освен на работното място инциденти поради заледена повърхност могат да се случат и когато просто пътуваме или се връщаме от работното си място. И докато в първия случай говорим за трудова злополука станала на работното място по време на работа, то във втория говорим за “приравнена трудова злополука”.

Приравнената трудова злополука е Трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване – злополука, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

  1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
  2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
  3. мястото за получаване на възнаграждение.

Много често служителите и работниците не уведомяват работодателите си в подобни ситуаци от незнание, правят го с голямо закъснение, което води до съответните усложнения за работодателя, а в по-фрапиращи случаи уведомяват първо НОИ. Ето защо е необходимо работниците и служителите да са запознати и обучени как трябва да действат при всяка трудова злополука или при съмнение за такава.

Всеки работник или служител трябва да е запознат, че при трудова злополука или съмнение, че злополуката е трудова, той трябва да уведоми работодателя си или упълномощенето от него лице за това и да приложи писмените си обяснения, които са задължителна част от процедурата за разследване на трудовата злополука и декларирането й пред НОИ.

Подробна процедура при трудова злополука, можете да намерите тук:

Процедура при трудова злополука

Определени групи работници и служители е задължително да бъдат застраховани за риска Трудова злополука. Можете да прочетете за условията и реда, при които се осъществява застраховането тук: Застраховане за трудова злополука

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г., можете да видите тук: Коефициент 2020г.

Сподели

Подобни статии