Рискове при работа, свързана с почистване и хигиенизиране

Рискове при работа, свързана с почистване и хигиенизиране

Работниците, които извършват тези дейности работят във всевъзможни сектори – от ХОРЕКА сектора до болници и корпоративни офиси. Работните им места също варират – някои работят на открито, други на закрито, както и обичайното им работно време. 

Текучеството при тези длъжности обикновено е високо, както поради самото естество на работата, както и поради това, че голяма част от предлаганите длъжности за хигиенисти са на непълно работно време или предлагат почасова заетост. Въпреки това, вредата от рисковете, които крие професията не бива да се пренебрегва и трябва да бъде предотвратявана.

Според докладите на Европейската асоциация по безопасност и здраве при работа Мускулно-скелетните смущения са най-честата причина за отсъствие от работа при хигиенистите.Около 80% от почистването се извършва ръчно, като се използват инструменти, които не се захранват с електричество, например чистене на прах, метене и чистене с моп. Много от тези задачи изискват протягане, повтарящи се движения, неудобни пози на тялото, голяма сила и предизвикват голямо натоварване на долните крайници, като всичко това допринася за проявяването на Мускулно-скелетните смущения.

Първата стъпка за предотвратяване на вредата за работниците по чистотата, включително от работни съоръжения, е да се идентифицират опасностите чрез подходяща оценка на риска. 

Работниците, които почистват и хигиенизират използват разнообразно оборудване и машини и е трудно да бъдат обхванати всички възможни рискове, но най-често работодателите трябва да отчитат следните опасности, свързани с оборудването при изготвяне на оценката на риска:

Оборудване Опасности
Мопове и четки Прекомерно протягане, неудобни пози, повтарящи се движения

Подхлъзване и препъване при мокро почистване с моп 

Химически опасности от почистващи разтвори

 Вдишване на прах при метене

Кофи Подхлъзване и препъване

Ръчна работа – вдигане на тежести

Стълби и помощни стъпала Прекомерно протягане

Падане от височина

Ръчна работа

Парцали и кърпи за бърсане на прах Прекомерно протягане, неудобни пози, повтарящи се движения

Химически опасности – излагане на въздействието на полиращи препарати и почистващи разтвори 

Вдишване на прах при сухо почистване на прах

Машини с въртящи се дискове и полиращи машини Прекомерно протягане, повтарящи се движения, прилагане на голяма сила

Вибрации

Подхлъзване – при използване за мокро почистване 

Препъване – незакрепени кабели

Химически опасности от почистващи разтвори

Ръчна работа – оборудването може да бъде тежко и неудобно за транспортиране в рамките на сградата или от един обект до друг

 Удар от електрически ток

Прахосмукачки Неудобни пози, бутане/дърпане, повтарящи се движения

Препъване – незакрепени кабели

Шум

Вдишване на прах при изпразване на прахосмукачка

Удар от електрически ток

Машини за почистване с пара Неудобни пози, повтарящи се движения

 Препъване – незакрепени кабели

Изгаряне с пара

Удар от електрически ток

Целият процес по изготвяне на оценката на риска може да се разбие на поредица от стъпки, които най-общо включват следното:

  1. Идентифициране на опасностите – това са онези обстоятелства от работната дейност, които могат да доведат до увреждане или вреда. Освен опасностите, свързани с оборудването вреда могат да донесе и самото естество на работата, например:
  • ръчна работа с тежести (от работниците често се изисква да преместват тежки неудобни предмети като мебели и работно оборудване)
  • Работа в неудобни пози, прекомерно протягане и извършване на повтарящи се задачи
  • Голямо натоварване на долните крайници
  • Подхлъване и препъване при мокро почистване
  • Излагане на вибрации и/или шум при използване на определено почистващо оборудване
  • Излагане на въздействието на опасни химични вещества при работа с почистващи препарати
  • Злополуки от различно естество – машини, оборудване

2. Оценка и степенуване на рисковете по приоритет според тяхната сериозност или вероятност

3. Вземане на решения за превантивни действия

4. Предприемане на съответните действия

5. Мониторинг на взетите решения

Ако желаете да бъде направена професионална оценка на риска за вашето предприятие, можете да се свържете със Служба по трудова медицина “СТС ИНЖЕНЕРИНГ” чрез контактната форма на сайта (линк) или се свържете с нас на следните телефон:… и имейл:…

Вижте още темите:

https://www.ctcbg.com/задължения-работа-с-химични-вещества/

https://www.ctcbg.com/опасни-химични-вещества/

https://www.ctcbg.com/ръчна-работа-с-тежести/

Сподели

Подобни статии