Промени в наредбата за даване на разрешения за работа на лица под 18г. – 2017г.

Промени в наредбата за даване на разрешения за работа на лица под 18г. – 2017г.

Промените в Наредбата за даване на разрешения за работа на лица под 18 години са с цел улесняване на процедурите и съкращаване на сроковете. Така вече става възможно подаване на заявлението по електронен път, като се запазват същите изискуеми документи, както до сега. Срокът за отговор от Инспецкия по труда е намален на 7 дни. Освен това Инспекцията ще уведомява при непълноти или нередовност на подадените документи. В 5-дневен срок  от това увоедомление, подателите ще могат да отстранят нередностите.

Цялата актуална наредба можете да видите ТУК.

За процедурата и необходимите документи за издаване на разрешения за работа на лица под 18г. можете да прочетете ТУК.

Сподели

Подобни статии