Работа при ниски температури

Работата на открито трябва да се преустанови при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, определени с код “оранжево” или “червено” от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

Работата на открито при ниски температури се забранява и поради технологични причини, свързани с температурно увреждане на влаганите материали, които биха довели и до наранявания на работещите.

В останалите случаи работодателят следва да предприеме мерки за създаване на здравословна и безопасна среда на работа.

Техническите мерки, които могат да се въведат са:

1. Промяна на работния график

  • Започването на работния ден може да се измести в по-късен час, когато външната температура е по-висока. При падането на външните температури под – минус 12 градуса по скалата на Целзий, продължителността на работното време за работещите навън може да бъде намалена със заповед на работодателя до 6 часа, независимо от липсата на нормативно основание.
  • Да се увеличи броят на регламентираните почивки за температури от -10 до -12°С, на всеки 1.5 часа с продължителност не по-малка от 10 мин. , а в случай на по-ниски температури под – 12 °С – почивките да бъдат на всеки час с продължителност не по-малка от 15 мин. Не се препоръчва работа навън при температури по-ниски от минус 20 градуса. За почивките да се осигури затоплено помещение с комфортна температура / + 18 до + 22 °С/.

2. Осигуряване на топло работно облекло

За работещите навън през студения период трябва да бъде осигурено студозащитно работно облекло и обувки / подходящи грейка, яке, панталон, шапка и ръкавици/.

3. Осигуряване на топли напитки

В помещението за почивка на работещите при ниски температури трябва да бъдат осигурени топли напитки – чай, кафе.

4. Да се обърне внимание на здравословно състояние на работещите

Да не се допускат за работа при ниски външни температури работещи, имащи хронични заболявания на сърдечно-съдовата система / исхемична болест на сърцето, стенокардия, мозъчно-съдова болест и др./, работещи с хронични болести на дихателната система / хроничен бронхит и бронхиална астма/ и реконвалесцентни от простудни заболявания.

Можете да изтеглите инструкция за безопасна работа на открито при ниски температури тук: Инструкция

Сподели

Подобни статии