Промени в наредбата за медицинската експертиза

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, чрез което са изменени следните нормативни документи:

Актуализират се отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти. Eдна от целите е да се разшири кръгът на случаите, при които степента на трайно намалена работоспособност се определя пожизнено. Промените предвиждат в част от случаите актуализиране на величината на процентите. Например за децата до 16-годишна възраст със захарен диабет е определен по-висок процент –  от 50 на 80. Премахва се и зависимостта между възраст и оценка на степен на увреждане при доказани генетични аномалии.

Промяна в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи е свързана с временната неработоспособност и издаваните болнични за карантина. Когато хора които са карантинирани са ползвали преди това значителен брой болнични листове  – 180 календарни дни непрекъснат отпуск, по време на карантината те трябваше да се явяват пред лекарски комисии, за да получат съответния болничен лист. С промяната болничният лист за карантината ще се издава от лекуващия лекар, независимо колко дни временна неработоспособност е имал човек преди това.

Промяната в Правилника и Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, касае изискванията към състава на ТЕЛК и НЕЛК. Заради недостига на специалисти по професионални болести за съставите на тези комисии ще има взаимозаменяемост между специалистите по трудова медицина и тези по професионални болести.

Сподели

Подобни статии