Продукти, изискващи „СЕ“ маркировка – октомври 2020

„CE“ е абревиатура от „Communautés Européennes“. Тази маркировка посочва съответствие на даден продукт със съществените изисквания на европейските директиви и регламентите от т.нар. Нова правна рамка – New Legislative Framework (доскоро наричани „Нов подход”). Производителите са отговорни за изпитването и декларирането на съответствието с тези директиви.

Маркировката винаги се поставя от самия производител или негов упълномощен представител след извършване на необходимите процедури по оценяване на съответствието. Това означава, че преди поставянето на CE маркировката и пускането на продукта на пазара той трябва да премине процедура по оценяване на съответствието, предвидена в една или повече от приложимите директиви. В директивите е указано дали оценяването на съответствието може да бъде извършено от производителя или в него трябва да участва трета страна.

За много продукти е необходимо да получат маркировката „СЕ“, преди да могат да бъдат продавани в Европейския съюз. Маркировката „СЕ“ е гаранция, че даден продукт е бил подложен на оценка от производителя и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Маркировката се изисква за продукти, произведени където и да е по света, които след това се продават в ЕС.

Това е списък на продуктовите групи, изискващи CE маркировка и препратки към текста на съответните директиви на български език:

Повече информация относно хармонизираните стандарти може да намерите на следния адрес:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_bg

 

Повече за Европейските стандарти при ЛПС можете да прочетете в нашата тема тук: https://www.ctcbg.com/лпс-за-височина-и-стандарти/

Сподели

Подобни статии