БЗР Дейности през м. октомври 2020

Напомняме на всички, които са организирали дейностите по БЗР, съгласно нашия Календар на дейностите, че през октомври предстоят две основни дейности:

1.Провeрка на пожарогасителите

Съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите трябва да се извършват периодични проверки (на интервали не повече от 30 дни, съгласно чл. 21, ал.2  от Наредбата) на носимите и возимите пожарогасители.

Ако броят на пожарогасителите е повече от 5, проверките трябва да бъдат документирани в дневнк, който съдържа следната информация (съгласно Приложение 4 от Наредбата). Повече за проверките можете да прочетете тук: Проверки на пожарогасители

2.Провеждане на периодичен инструктаж

В началото на м. октомври следва да направите периодичен инструктаж на работниците и служителите, пряко заети в дейности с висок  производствен риск, съгласно  чл. 14, ал.2  от Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж

Във връзка с пъвата дейност и като възможност за използване на темата за периодичен инструктаж ви предоставяме кратко видео за това как се използват пожарогасителите:

В допълнение към видеото е тази таблица, в която са посочени какви пожарогасители следва да се използват при различните видове пожари:

Сподели

Подобни статии