Проверка на лични предпазни средства

Съгласно чл.23, ал.1 от Наредба 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства (ЛПС) на работното място работодателят осигурява периодични проверки за качествата на личните предпазни средства, а зз извършените проверки се съставя протокол.

Добра практика е проверката на личните предпазни средства, както и закупуването на нови и бракуване на негодните да се прави два пъти в годината.

Ако сте организирали дейността си съгласно нашия Календар по БЗР, напомняме ви, че тази дейност е заложена през предостоящия месец март и през месец септември.
Не забравяйте също така, че резултатите от тези проверки се разглеждат на заседание на комитетите и групите по условия на труд.

Примерени образци на протокол за проверка на личните предпазни средства, можете да изтеглите от тук:

Протокол вариант 1 (.docx)

Протокол вариант 2 (.docx)

Можете да го редактирате съобразно вашите нужди и предпочитания, тъй като няма нормативно определена форма.

Вижте още:

Комитети и групи по условия на труд

 

Сподели

Подобни статии