Препоръки за ваксинация – март 2021

Препоръки за прилагането на ваксините срещу COVID-19 сред рисковите групи от населението

Министерството на здравеопазването публикува препоръки за прилагането на ваксините срещу COVID-19 сред рисковите групи от населението. Препоръките са изготвени от експертните съвети към министъра на здравеопазването и дават основни насоки, но решението дали да се препоръча ваксина на конкретен пациент остава на личните лекари или лекар-специалист въз основа на състоянието на всеки пациент.

Министерството се ангажира да уведомява съсловните организации при всяка актуализация в кратките характеристики на ваксините.

Информация за ваксините се публикува и в Единния информационен портал.

Със становищата на експертните съвети можете да се запознаете тук:

Препоръките в област кардиология можете да прочетете тук – https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/40

Препоръките в област трансфузионна хематология можете да прочетете тук – https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/38

Препоръките в област трансплантология можете да прочетете тук – https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/37

Препоръките в област ревматология можете да прочетете тук – https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/36

Препоръките в област пневмология и фтизиатрия можете да прочетете тук – https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/35

Препоръките в област нефрология можете да прочетете тук – https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/34

Препоръките в област клинична имунология можете да прочетете тук – https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/33

Препоръките в област клинична алергология можете да прочетете тук –https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/32

Препоръките в област гастроентерология можете да прочетете тук – https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/31

Препоръките в област ендокринология и болести на обмяната можете да прочетете тук – https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/30

Препоръките в област кожни и венерически болести можете да прочетете тук – https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/29

Препоръките в област акушерство и гинекология можете да прочетете тук – https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/28

Препоръките в област хематология можете да прочетете тук – https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/27,  https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/24, https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/25, https://coronavirus.bg/bg/vaccinations/publications/26

 

Сподели

Подобни статии