Напомняне – предаване на болнични листове на СТМ

Напомняне – предаване на болнични листове на СТМ

Предаване на болнични листове на СТМ. Напомняме, че до края на м. юни 2018г. следва ни да предоставите, копия на ползваните болнични листове от служителите през предходната година, за да може да включим информацията от тях  при изготвянето на Анализа на здравното състояние на работниците и служителите.

Алтернативен вариант е предаване на водения от вас регистър на болничните в случай, че от него може да се вземе цялата информация за болничния лист, включително диагноза по МКБ.

Като част от основните дейности на Службите по трудова медицина, регламентирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.), влиза наблюдението на здравното състояние на работещите.

В тази връзка е и задължението на работодателя да осигури условия за осъществяването на тази дейност и да предостави “техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина” (чл. 3, ал. 1, т.4 от Наредбата).

 

Сподели

Подобни статии