Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2017 г.

Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2017 г.

Срокът за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2017 г. е  до 30.04.2018г.

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ се подава за предходната година  от нови предприятия, стартирали дейност през предходната година и от тези, при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.

От 2018 година ОТПАДА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ  за неподаване на декларация по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ, когато в предприятията няма промяна в условията на труд, подлежащи на деклариране.

Начини за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ:

Декларация може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен и електронен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице.

Декларацията се генерира чрез портал за електронни услуги на Инспекция по труда. Налични са също така подробни инструкции за генериране и изпращане на декларацията. На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в рубриката „Административно обслужване“, http://www.gli.government.bg/page.php?c=9, са публикувани подробни указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за електронни административни услуги на ИА ГИТ.

Ако желаете ние да попълним и подадем декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2017 г. на Вашата фирма или имате нужда от допълнителна консултация можете да се свържете с нас на телефон: 02 955 6199  или през контактната форма на сайта: КОНТАКТ

Сподели

Подобни статии