План за проверки на Инспекция по труда 2020г.

План за проверки на Инспекция по труда 2020г.

Нови акценти за 2020г.

В тазгодишния план Инспекция по труда е заложила и някои нови акценти, освен традиционните от последните години като в плана за проверки за 2020г. е включен засилен контрол по спазване на трудовото законодателство в икономическа дейност „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“. Според различни изследвания дейността е една от високорисковите по отношение на сивата икономика и в частност на недекларирания труд, както и при осигуряването на здраве и безопасност при работа.

Новост са и проверките на работодатели с 50 и над 50 работещи и служители за изпълнение на квотите за наемане на хора с увреждания съгласно Закона за хора с увреждания.

Предвидени са проверки освен на традиционно високорисковите предприятия по отношение на трудов травматизъм, така и на предприятията, които през 2019г. са регистрирали трудови злополуки.

Освен традиционните сезонни кампании с проверки в зимните и летните курорти, през 2020 г. са планирани кампании, в лечебните заведения, в предприятия, осъществяващи охранителна дейност и предоставящи услуги в сферата на почистването на сгради. Акцентът при тях ще бъде върху законосъобразното осъществяване на трудовите правоотношения. В тези дейности са идентифицирани проблеми при спазването на законодателните изисквания, свързани със сключването на трудови договори, с  разпределението на работното време и почивките, със заплащането на труда и др.

Традиционните акценти, на които ще се наблегне и тази година са:

  1. Осъществяване на контрол в предприятия с рискови производства
  2. Строителство
  3. Растениевъдство и животновъдство
  4. Контрол по спазване на зоконодателството при командироване на работниците и служителите
  5. Контрол на предприятията, осъществяващи посредническа дейност
  6. Контрол и следене за законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, изплащане на възнагражденията и разпределението на работното време с особено внимание в микро-, малките и средните предприятия.

С целия и подробен план за дейността на агенцията, можете да се запознаете тук: План на Инспекция по труда 2020 (.pdf)

Сподели

Подобни статии