План за обучения по БЗР

План за обучения по БЗР

Добра практика е да създавате план за обучения по БЗР на ежегодна база. Примерен план, разработен от нашия екип, можете да изтеглите ТУК (pdf).

Относно това, как да определите какви обучения по здраве и безопасност следва да провеждате във Вашата организация и да включите във вашия план за обучения по БЗР, можете да се ръководите от Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж, където ясно е определен обхвата на обученията по здраве и безопасност. Според наредбата обучения се провеждат на:

1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
4. членовете на комитета/групата по условия на труд;
5.работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.
7.с колективен трудов договор могат да се определят и други работници и служители, на които да се провежда обучение по безопасност и здраве при работа.

Вижте още какъв е срокът на валидност на обученията по БЗР и на каква периодичност трябва да се провеждат ТУК.

Изтеглете заповед за провеждане на обученията по БЗР от  ТУК (pdf).

Сподели

Подобни статии