Оценка на съответствията на Наредба № РД–07–2 от 16.12.2009 г.

Оценка на съответствията на Наредба № РД–07–2 от 16.12.2009 г.

Оценка на съответствията е основно изискване на стандарта BS OHSAS 18001:2007 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания” – клауза 4.5.2.1

Оценката на съответствията е тежък процес на анализ и сравнение, с който се определя степента на сходство към нормативната уредба (държавна и корпоративна) – обща и специфична, касаеща дейността на дадена организация, по отношение на безопасността и здравето при работа.

Повече за процеса и стъпките за оценка на съответствията можете да прочетете на нашия сайт: тук , както и да изтеглите разработена от нашия екип Оценка на съответствията за Наредба № РД072 от 16.12.2009 г.

Сподели

Подобни статии