Осигуряване на диоптрични очила от работодателя

Задължен ли е работодателят да осигурява очила за работа на компютър?

Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.) регламентира задължение на работодателя да осигури преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:

  • преди започване на работа с видеодисплеи;
  • един път на три години за лицата, ненавършили 40 години;
  • ежегодно за лицата, навършили 40 години;
  • както и при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

В случай, че дадено работно място отговаря на условието по наредбата за „Лице, работещо с видеодисплей“ дадено в § 1., т. 2 от допълнителните разпоредби на наредбата, т. е. обичайно работата с видеодисплей се извършва в не по-малко от половината от установеното  работно време, работодателят е задължен, както да извъшва очен преглед за негова сметка, така и да осигурява за негова сметка средствата за корекция на зрението за работата с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при този преглед (чл. 9, ал. 2).

Задължение и право на работодателя е да създаде организация за осигуряване на прегледите и на средствата за корекция на зрението.

В становище на МТПС по въпроса е указано, също така, че право на работодателя е, ако е осигурил очила при предходен преглед, при необходими последващи корекции да осигурява само стъкла.

Вижте още:

Опазване на здравето при работа с компютърни системи

 

Сподели

Подобни статии