Обученията и тренингите, които предлагаме, са ориентирани към практиката като основната ни цел е всяко обучение да отговаря на потребностите на участниците и да допринася за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем.

Нашият екип е съставен от експерти с богат практически опит като всички се стремят да спазват основния ни принцип при провеждане на обучения – теорията да бъде сведена до минимум и да се даде възможност на участниците за повече практическа работа, решаване на казуси и отговори на поставени въпроси.

В случай, че не откривате търсеното от Вас обучение, желаете специфично обучение или предпочитате да бъде проведено на Ваша локация, можете да се свържете с нас за повече информация на имейл: office@ctc-bg.com или телефон: 0887 45 29 55

Във връзка с актуалната епидемиологична обстановка в Р.България и с цел недопускане на увеличаването на риска за работещите от коронавируса (2019-nCoV), Ви уведомяваме, че всички обучения ще се провеждат онлайн.


Предстоящи обучения

10.10.2023
 • Обучение КУТ/ГУТ

  10.10.2023 / 10:00 - 15:00
  Online

17.10.2023
 • Обучение БЗР за длъжностни лица

  17.10.2023 / 10:00 - 15:00
  Online

Заявка за обучение
  Вид обучение:*

  Дата:*
  Брой участници:*