Професионална квалификация


Всички обучения

1. Професия “Офис мениджър”, код 346010

1.1. Специалност “Бизнес - администрация”, код 3460101, трета степен на професионална квалификация.


2. Професия "Електромонтьор", код 522020

2.1 Специалност „Електрически машини и апарати“, код 5220201 - втора степен на професионална квалификация;

2.2 Специалност "Електрообзавеждане на производството", код 5220204 - втора степен на професионална квалификация;

2.3. Специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника", код 5220206 - втора степен на професионална квалификация;

2.4 Специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника", код 5220207- втора степен на професионална квалификация;

2.5 Специалност "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт", код 5220208- втора степен на професионална квалификация;

2.6 Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", код 5220209- втора степен на професионална квалификация;

2.7 Специалност "Електроенергетика" код 5220212- втора степен на професионална квалификация.


3. Професия "Хлебар-сладкар", код 541030

3.1. Специалност "Производител на хляб и хлебни изделия", код 5410301 – втора степен на професионална квалификация;


4. Професия "Строител", код 582030

4.1. Специалност "Кофражи", код 5820302 – втора степен на професионална квалификация;

4.2. Специалност "Армировка и бетон", код 5820303 – втора степен на професионална квалификация;

4.3. Специалност "Зидария", код 5820304 – втора степен на професионална квалификация;

4.4. Специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305 – втора степен на професионална квалификация;

4.5. Специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306 – втора степен на професионална квалификация;

4.6. Специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307 – втора степен на професионална квалификация;

4.7. Специалност "Бояджийски работи", код 5820309 – втора степен на професионална квалификация;

4.8. Специалност "Строително дърводелство", код 58203010 – втора степен на професионална квалификация;

4.9. Специалност "Строително тенекеджийство", код 58203011 – втора степен на професионална квалификация;

4.10. Специалност "Покриви", код 5820312 – втора степен на професионална квалификация;


5. Професия "Строител – монтажник", код 582040

5.1. Специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, втора степен на професионална квалификация

5.2 Специалност "Метални конструкции", код 5820402, втора степен на професионална квалификация

5.3 Специалност "Сухо строителство", код 5820403, втора степен на професионална квалификация

5.4 Специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404, втора степен на професионална квалификация


6. Професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, код 582050

6.1 Специалност “Вътрешни ВиК мрежи” код 5820501- втора степен на професионална квалификация

6.2 Специалност “Външни ВиК мрежи” код 5820502- втора степен на професионална квалификация


7. Професия „Пътен строител“, код: 582060

7.1. Специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“, код: 5820601- втора степен на професионална квалификация

7.2. Специалност "Строител на релсови пътища и съоръжения към тях", код 5820602- втора степен на професионална квалификация


8. "Помощник в строителството", код 582080

8.1. Специалност „Основни и довършителни работи“, код 5820801 - първа степен на професионална квалификация


9. Професия „Ресторантьор“, код 811060

9.1. Специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, код 8110602- трета степен на професионална квалификация

9.2 Специалност „Кетъринг”, код 8110603- трета степен на професионална квалификация

    Първа степен

  • входящото образователно равнище е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта - за лица, навършили 16 г.;
  • продължителност на обучението е 300 учебни часа

  • Втора степен

  • входящото образователно равнище е завършени VII клас или основно образование;
  • продължителност на обучението е 660 учебни часа;

  • Трета степен

  • входящото образователно равнище е завършени VII клас или основно образование;
  • продължителност на обучението е 960 учебни часа;
Обучението завършва с Държавен изпит и след успешното му полагане се издава Свидетелство за професионална квалификация.
Формите на обучение могат да бъдат: дневна, вечерна, индивидуална и дистанционна. Цената се определя от избраната форма и конкретното обучение. Свържете се с нас за повече информация и точна цена.