Нови заповеди на министъра на здравеопазването – ноември

Нови заповеди на министъра на здравеопазването – ноември

Със заповеди на Здравния министър от  21 и 22 октомври се въведоха правила и нови противоепидемични мерки – най-широко обсъжданото за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м от гражданите.

 • В заповедта има и няколко препоръки към работодателите. Те включват:
 • Провеждане на работния процес в дистанционна форма при възможност
 • Редовно проветряване и дезинфекция
 • Физическа дистанция между работещите от 1,5 м
 • Осигуряване на предпазни средства
 • Провеждане на извънреден инструктаж

Предлагаме ви две практически заповеди и материали, които можете да използвате в тази връзка:

Заповед за противоепидемичните мерки във връзка с новата заповед на министъра

Заповед за провеждане на извънреден инструктаж по темата определена в заповедта на министъра

Допълнителен материал за провеждането на извънреден инструктаж

ВАЖНО:

С намаляването на карантината за контактните лица от 14 дни на 10 дни се премахва изискването за предоставянето на отрицателен PCR тест при приключването й. Същото важи и при изписването от болница по определени критерии.

Министерството на здравеопазването обръща внимание, че отрицателният лабораторен резултат от PCR изследване отчита единствено моментното състояние на лицето и същият не е основание за преустановяване на карантината и/или намаляване на нейния срок. 

(https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/nyama-da-ima-izklyucheniya-za-prodlzhitelnostta-na/)

В публикации в медии доц. Кунчев определя следния принцип за установяване като „близко контактно лице“ в затворен офис – общуване от разстояние 1,5 – 2 метра без предпазни средства. Това негово мнение не е обявено за момента официално в уебсайта на МЗ, нито е включено по някакъв начин в заповедите му. По официални данни близък контактен, който трябва да остане под карантина се определя като:

 1. съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;
 2. директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);
 3. директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
 4. директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
 5. престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;
 6. медицински специалист или друго лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните превозни средства;
 7. пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).

Сподели

Подобни статии