Напомняния – м.юли 2020г.

Напомняния – м.юли 2020г.

Периодичен инструктаж

В случай, че сте организирали дейностите по безопасност и здраве при работа във вашата организация съгласно разработения от нас Календар по БЗР, напомняме, в началото на м. юли следва да направите периодичен инструктаж на работниците и служителите, пряко заети в дейности с висок  производствен риск, съгласно чл. 14, ал.2   от Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж

Подходяща тема за периодичен през летния сезон е: Безопасна работа на открито при високи температури

Вижте още темите:

Заповед за инструктажи

Какво включва периодичния инструктаж

Нова заповед на здравния министър от 30.06.2020г.

Напомняме, че работодателите трябва да прилагат допълнителните мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 до отмняната на извънредната епидемична обстановка, която е удължена със заповед от 30.06.2020г. до 15.07.2020г.

Заповедта можете да прочетете тук: Заповед на здравния министър от 30.06.2020г.

 

Сподели

Подобни статии