Молба и заповед за отпуск

Правото на платен годишен отпуск и редът за ползването му са регламентирани в Кодекса на труда ( чл. 155, ал.1 и чл. 173, ал.1 от КТ), като процедурата изисква работникът или служителят да подаде писмена молба до работодателят, в която да посочи периодът на ползване, определен с начална и крайна дата, както и какъв вид е желаният за ползване отпуск (например: платен, неплатен). Молбата за отпуск няма нормативни определен образец, но за целите на идентифицирането на искащия отпуск би следвало да се посочи поне неговото име и длъжност. Молбата за отпуск трябва да съдържа ясно изразена воля от лицето за ползване на този вид отпуск и да бъде собственоръчни подписано от него.

Писменото разрешение от работодателя се дава чрез заповед за отпуск, нареждане или друг писмен акт, който работникът или служителят трябва да получи.

Обикновено всяка компания разработва вътрешно-фирмена бланка, която да бъде използвана от служителите и работниците. Примерен образец, разработен от нашия екип, който комбинира молба и заповед за отпуск можете да изтеглите от тук:

Образец – Молба и заповед за отпуск (.pdf)

 

 

 

 

Сподели

Подобни статии