Изменения и изисквания в чл. 127 от КТ

В Държавен вестник беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, като промените влязаха в сила, считано от 01.08.2022 г.

Миналия месец в темата Промени в Кодекса на труда ви представихме обобщени по-важните промени, а в настоящата тема обръщаме по-специално внимание на измененията в чл. 127 от КТ, с които се създадоха нови задължени за работодателя едно, от които  да осигурява информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съгласно разпоредбите на КТ.

Макар, че все още е рано за натрупване на съдебна практика по въпроса, становищата на много адвокати са, че неизпълнението на това задължение може да доведе до трудови спорове и дори до отмяна на съда на прекратени правоотношения, когато работодателя не е изпълник задължението си да осигури информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Напрактика това означава, че всеки работодател ще трябва да разработи политика/документ, съдържащ такава информация и да запознае работника или служителя с нея срещу подпис, за да може при един евентуален съдебен спор по прекратяване на трудово правоотношение да има възможност да докаже, че е изпълнил това си задължение за информиране.

Може да изтелите във формат, удобен за редактиране (.doc) различните основания, съгласно Кодекса на труда за прекратяване на трудовите правоотношения, както от страна на служителя, така и от страна на работодателя.

Условия и ред за прекратяване на трудов договор

Сподели

Подобни статии