Нов регламен за защита на личните данни

Нов регламен за защита на личните данни

През последната година в онлайн пространството, не само в ЕС, но и извън границите му, се дискутира широко новият регламент за защита на личните данни (GDPR). Той ще започне да се прилага през май 2018 г.

Една от причините GDPR да заема централно място в списъка със задачите на изключително много компании е, че всяко дружество, което обработва лични данни от ЕС (независимо дали то самото е установено в ЕС), попада в обхвата на регламента. Той поставя завишени изисквания (и глоби) към субектите в системата за защита на личните данни. Това е и причина за неговото отложено прилагане.

Новият регламент за защита на личните данни можете да изтеглите от ТУК.

Информация относно задълженията по новия регламент е качена на сайта на Комисия за защита на потребителите, като също така можете да я изтеглите от ТУК.

Сподели

Подобни статии