Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2016 година

Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2016 година

Срокът за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2016 г. е до 30.04.2017г.

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ се подава за предходната година  от  нови предприятия, стартирали дейност през предходната година и от тези, при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.

За всички, които вече са подавали декларация и нямат промени в изброените точки,  се подава уведомление за неподаване на декларация.

Начини за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ:

Декларация или уведомление може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен и електронен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице;

Декларацията/уведомлението се генерира чрез портал за електронни услуги на Инспекция по труда, който можете да откриете на този адрес: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex

Налични са също така подробни инструкции за генериране и изпращане на декларацията/уведомлението:

Указания за попълването и подаването на декларация

Указания за попълването и подаването на уведомление

Ако желаете ние да попълним и подадем декларацията или уведомлението по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2016 г. на Вашата фирма или имате нужда от допълнителна консултация можете да се свържете с нас на телефон: 02 955 6199

Сподели

Подобни статии