График и отчет на работното време

Глава седма от Кодекса на труда (КТ) „Работно време и почивки“ разглежда въпросите на работното време, продължителността на работния ден и на работната седмица, задължителните междудневни и седмични почивки, почивките в работния ден, извънреден труд, нощен труд, работа при сумирано изчисляване на работното време и др. Разпределянето и отчитането на работното време е задължение на работодателя, който разписва правила за това. Важно е да отбележим, че тези правила трябва да са част от правилника за вътрешния трудов ред, където следва да бъдат определени началото и края на работния ден, редуване на смените – при сменен режим на работа, почивките по време на работа, времето на задължително присъствие в предприятието – когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене – там където се работи непрекъснато, начина на отчитане на работното време и други въпроси свързани с разпределението на работното време или с организацията на работния процес в предприятието.

Ако срещате трудности при организацията на тези документи, може да се свържете с нас. Ние предлагаме консултации и изготвяне на всички необходими документи при въвеждане на сумирано изчисление на работното време.