Годишен план за проверки на ИТ

Годишен план за проверки на ИТ

Ежегодният план за дейността на ИА „Главна инспекция по труда“ е публикуван като в него е заложено продължаване на приоритетите от предходните години, насочени към законосъобразното полагане на труд, справяне с недекларираната заетост и осигуряването на здрависловни и безопасни условия на труд.

Планът предвижда осъществяването на последващ контрол в  не по-малко от 50% от тези предприятия, в които са били наложени принудителни административни мерки.

Традиционно  ще продължат засилени проверки в секторите, които се считат за най-рискови по отношение на трудовото законодателство – строителството, селското стопанство, ресторантьорство и хотелиерство. Допълнителен акцент от предходната година са и предприятията, заети в икономическите дейности „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

Контрол по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения ще се осъществява при всяка проверка, независимо от тематиката й, както в тези сектори, така и във всички останали.

През 2023г. ще се обърне особено внимание на предприятията, които през предходните години са допуснали трудови злополуки, както и предприятията, в които се извършва работа от разстояние.

 

С целия план на ИТ можете да се запознаете тук: Годишен план ИТ 2023

Сподели

Подобни статии