Въвеждане на дистанционна работа

Въвеждане на дистанционна работа

Министерството на труда и социалната политика отправи препоръки за реорганизация на работата във връзка с епидемиологичната обстановка в страната.

Кодексът на труда е предвидил възможности за организация на работата, която да ограничи струпването на много хора на едно място и така да се намали рискът от разпространение на Covid-19 сред работещите.

Най-сигурният начин да се предотврати прекият контакт на работещите с други хора е въвеждане на организация за дистанционна или надомна работа.

В тази връзка в Кодекса на труда са направени следните допълнения:
(в сила от 13.03.2020 г.)

Създаден е нов чл. 120б:

Възлагане на надомна работа и работа от разстояние при обявено извънредно положение

Чл. 120б. (1) Работодателят може при обявено извънредно положение да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.

(2) Промяната по ал. 1 се извършва със заповед на работодателя, в която се определят условията по чл. 107в, ал. 2  и/или чл. 107и, ал. 2 .

Важно! Ако в основния трудов договор местонахождението на работното място е само е офиса на фирмата е добре в допълнително споразумение да се добави и работа от вкъщи.

Предлагаме материали, които да Ви улеснят при въвеждането на дистанционна работа. Можете да ги свалите във формат .doc, удобен за редактиране:

Заповед на работодателя за въвеждане на работа от разстояние (дистанционна работа)

Инструкция за безопасност и здраве при  работа от разстояние (дистанционна работа)

Сподели

Подобни статии