Безопасна работа на открито при високи температури

Безопасна работа на открито при високи температури

В началото на лятото и очакваните по-високи температури, свързани с летния сезон, е добре да напомним на работниците и служителите, които работят навън, препоръките и инструкциите за безопасна работа на открито при високи температури.

Най-често тези работници са строителни и обикновено работата на открито при високи температури се забранява поради технологични причини, свързани с температурно увреждане на влаганите материали. Освен нарушаването на качеството на материалите, увреждането на материалите би могло да доведе и до наранявания на работещите, поради което е задължително спазването на препоръките на производителите и проектно заложената технология за окабеляване и монтаж на пожароизвестителната система.

Какви допълнителни мерки за безопасност да предприемем като работодатели на работещи на открито при високи температури?

1.Да променим работния график

  • При възможност, започването на смяната да се премести от 7.00 или 8.00 часа, с цел използване на сутрешните часове с по-ниски температури.
  • При повишаването на външните температури над 30 градуса по скалата на Целзий – със заповед на работодателя да се намали продължителността на работното време за работещите навън до 6 часа.
  • Продължителността на обедната почивка  да се увеличи до 1,5 – 2 часа, с цел да се избегне работата навън през най-горещите часове от денонощието /между 12.00 и 14.00 часа/. При такава организация  работният ден се разбива на две части.
  • Да се увеличи броят на регламентираните почивки, като при температурите в интервала от + 25 до + 28 градуса почивките да се правят на всеки 1.5 часа с продължителност не по-малка от 10 мин., а в случай на по-високи температури – да се правят на всеки час. Не се препоръчва работа навън при температури по-високи от +30 градуса. За почивките да се осигури засенчено помещение с комфортна температура /+ 18 до + 22 градуса/.

2. Да се предвиди подходящо работно облекло

За работещите навън през топлия период трябва да бъдат осигурени подходящи дрехи от естествени платове с висока хигроскопичност, за да не пречат на топлоотдаването. Задължително се ползват шапки с козирка.

3. Да се осигурят напитки

В помещението за почивка на работещите при високи температури трябва да бъдат осигурени разхлаждащи и тонизиращи напитки – вода, чай, кафе. При външни температури над + 25 градуса работодателят е длъжен да осигури вода за пиене на работещите в количество не по-малко от 1,5 литра на ден за 1 човек.

4. Да не се допускат до работа работещи с влошено здравословно състояние и непълнолетни лица

  • не трябва да се допускат на работа при високи външни температури хора, имащи хронични заболявания на сърдечно-съдовата система /исхемична болест на сърцето, стенокардия, мозъчно-съдова болест и др./, инсулинозависим захарен диабет и хора с психо – неврологични заболявания.
  • не трябва да се допускат на работа навън при температури над + 30 градуса непълнолетни лица.

Горните препоръки за безопасна работа на открито при високи температури могат да бъдат изтеглени от ТУК във формата на инструкция, която да се ползва като тема при провеждането на периодичен инструктаж.

Сподели

Подобни статии