Безопасна работа на открито при студено време

Безопасна работа на открито при студено време

Продължителното излагане на студ може да предизвика хипотермия и измръзване. Ето защо при работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Работодателят трябва да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки.

Какво все пак може да се предприеме, за да се намалят рисковете от работа на студено?

Това, което работодателите могат да направят е да променят работният график и физиологичният режим на труд и почивка като го съобразят с климатичните условия. Така започването на работния ден може да стане по-късно, когато външните температури са по високи. А когато те паднат под минус 12 градуса по скалата на Целзий, продължителността на работното време за работещите навън трябва да бъде намалена със заповед на работодателя до 6 часа. Броят на регламентираните почивки във физиологичния режим на труд и почивка следва да бъде увеличен. Също така трябва да се подсигури затоплено помещение с комфортна температура / + 18 до + 22 °С/, където тези почивки да се ползват. Осигуряването на топли напитки и подходящо облекло също са добри превантивни мерки.

Работниците и служителите също могат да предприемат някои мерки, когато им се налага работа на открито:

-По-добре е да се носят няколко слоя дрехи, отколкото само една по-дебела дреха.
-Добра практика е работниците да носят резервни дрехи и обувки, когато им предстои работа навън. Това позволява незававно да бъдат сменени дрехите и/или обувките в случай, че бъдат намокрени.
-Времето навън трябва да бъде ограничено доколкото е възможно и да се спазват всички физиологични почивки.

Сподели

Подобни статии