Безопасна работа на закрито и открито при горещо време и Covid-19

Безопасна работа на закрито и открито при горещо време и Covid-19

Наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места задължава работодателите да поддържат оптимални температури в закритите работни помещения.

Според разпоредбите при работа на закрито градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа – лека, средна или тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. Според тях при много високи температури навън, в  помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

Предвид информацията за повишен риск от разпространение на коронавирусната инфекция при използване на някои видове климатични инсталации, ИА „Главна инспекция по труда“ е получила насоки от Министерството на здравеопазването какви ефективни мерки и технически средства могат да се прилагат за поддържането на оптимални температури в работните помещения. Предоставените от Министерството насоки са съобразени с препоръките на Световната здравна организация (СЗО), която препоръчва на работните места да се осигури чист и свеж въздух. При изпълнение на дейности, свързани със среден до висок риск от излагане на инфекция, СЗО препоръчва повишена степен на вентилация чрез естествено проветряване или изкуствена вентилация, за предпочитане без повторна циркулация на въздуха. В случай на рециркулация на въздуха филтрите трябва да се почистват редовно.

Работодателите имат възможност да въведат освен технически и организационни мерки, които обикновено са предпочитани от работодателите за въвеждане при работа на открито:

  • промяна на работното време – с цел да се работи в по-хладните часове на деня
  • промяна на типа работа
  • по-чести почивки в охладени помещения
  •  осигуряване  на подходящо работно облекло и средства за защита, за да се минимизира рискът от топлинен удар
  • разхладителни и тонизиращи напитки
  • осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места
  • осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ и др.

Препоръки за безопасна работа на открито при високи температури могат да бъдат изтеглени от ТУК във формата на инструкция, която да се ползва като тема при провеждането на периодичен инструктаж.

Сподели

Подобни статии